google-site-verification=gEwfOuB2k1s0HoR4LWCM1EFExUc_gDq4L_6O3tw-G_k

Radio frekvenca – VF

To je sevanje stolpov za mobilno telefonijo in mobilnih telefonov. S tehnološkim razvojem mobilne telefonije se je razvijala tudi frekvenca, faza  in preklop frekvenc za prenos informacij. Iz začetnih 440 MHz se z uvajanjem G4 to že preselilo na preko 3 GHz in s  telefonijo G5 bo ta  frekvenca lahko tudi do 60 GHz. Ni problem v sami frekvenci ampak v kodiranju signala – impulzi in istočasno spreminjanje faze in frekvence. Stolpi za G5 telefonijo pa bodo oddaljeni samo 300m.

Telefonski stolp
Telefonski stolp

Sevanje mobilnih telefonov

Na sliki je vidna penetracija sevanja mobilnega  telefona v človeške možgane – telefon je prislonjen k ušesu. Najbolj ranljiva je OTROŠKA populacija, saj otroci še nimajo popolnoma formirane lobanje. Na internetu pa je na stotine neodvisnih študij, ki kažejo na povezavo med sevanjem telefonov in modernimi boleznimi. Te študije so neodvisne od vlade ZDA in so po izvoru iz Australije, Indije, Rusije in Kanade.

Da se proizvajalci mobilnih telefonov zavedajo tveganja za zdravje uporabnikov je tudi klavzula ki IZKLJUČUJE ODGOVORNOST proizvalajca z opozorilom “da je varna uporaba telefona samo pod pogojem, da je oddaljen od človeškega TELESA vsaj 15 mm” – povedano po domače: kršiš pravila uporabe telefona samo če se ga že dotakneš.

Zaključek: NE dajati otrokom mobilne telefone in tablice. Posledice so lahko katastrofalne – TUMOR NA MOŽGANIH!

Izvor: prof. dr. Om P. Gandhi

Spodnja slika  je izdelana s termo kamero in kaže človeško glavo po 15 minutah telefoniranja. Rumena  in rdeča barva predstavljata segrevanje tkiva in s tem povečano možnost bolezni.

Izvor: Medium.com

Stolpi mobilne tehnologije

Skoraj vsak dan se v okolju  pojavi nek nov stolp, posebej v urbanem okolju, kjer si med seboj konkurirajo ponudniki mobilne tehnologije. EU standard je absolutno zastarel in je iz leta 1998 dovoljuje jakost polja na 10.000 miliW/m2, BIOLOŠKI MAKSIMUM pa je 30 miliW/m2. Povedano po domače: mobilni operaterji imajo prav, ko trdijo da je sevanje “varno” in v mejah standardov.

Dodaten problem sevanja teh stolpov, pa so okrogli “krožniki”, ki služijo za  prenos podatkov med stopli oz. med stolpom in operatrjem. Ti  podatkovni linki delujejo na 28GHz in na žalost se njihov signal ki ga odda drugi oddaljeni stolp “razsipa” po okolici sprejemnega stolpa.

Spodnji primer je iz Grosuplja, kjer se jasno vidi, da so drevesa zaostala v rasti na mestu, kjer se razsipa podatkovni signal iz drugega oddaljenga stolpa. 

Stolp mobilne thnologije

Še en primer stolpa mobilne telefonije v urbanem okolju – Ljubljana, kjer je stolp oddaljen od stanovanjskega objekta okoli 50m. Na mestu kejr je posneta fotografija sem izmeril preko 10.000 mV/m2.

Skalaklnica