google-site-verification=gEwfOuB2k1s0HoR4LWCM1EFExUc_gDq4L_6O3tw-G_k

Nizko frekvečno – NF – 220V zračni vodi

To je sevanje, ki ga povzročajo zračni vodi, kot so:

  • hišni priklop
  • daljnovodi
  • transformatorske postaje

Znanstveno je  potrjeno, da sevanje pod daljnovodi povzroča tumorje. Tu imamo dve komponenti sevanja: magnetno  in električno. 

Dalnjovodi v naselju

Priporočena oddaljenost od daljnovodov je okoli 300 m /gre za dejstvo da se del energije vrača nazaj v električno centralo po zemlji.

Daljnovod v naselju

Transformatorske postaje  v naselju

Tudi za te postaje velja, da je priporočljiva oddaljenost vsaj 60 m.

Transformatorska postaja

Magnetna komponenta sevanja

Magnetna komponenta sevanja je znanstveno dokazana kot škodljiva zdravju. Minimalna dopustna jakost magnetnega polja je 0,2 mG oziroma 200 nT. 

1000 mGEU varnostni minimum
2 mG to 12 mGDokazano da blokira nastajanje hormona melatonin, ki preprečuje nastanek raka (povzetek)
4 mGResna opozorila neodvisnih raziskovalcev na povečanje verjetnosti otroške leukemije  (povzetek)
1.6 mGPodvojene možnosti DNK nepravilnosti v spermi (povzetek)
1 to 2 mGSmrtnost otrok z leukemijo ki so izpostavljeni sevanju je za 370% višja kot pri otrocih, ki niso izpostavljeni jakosti  1 to 2 mG (povzetek)

ZAŠČITA pred magnetno komponento je izjemno draga – uporaba tako imenovanega MU metala, zato velja pravilo – razdalja je vaš prijatelj, saj jakost magnetnega polja pada s kavdratom razdalje.

Magnetno polje električne zobne ščetke je ENORMNO - 89,8 mG
Nočna halogenska svetilka z regulatorjem svetlobe