google-site-verification=gEwfOuB2k1s0HoR4LWCM1EFExUc_gDq4L_6O3tw-G_k

MERITVE NA LOKACIJI

Meritve na lokaciji

Nudimo storitev naslednjih meritev na lokaciji kupca:

 • merjenje aure
 • merjenje Geopatskega stresa
 • merjenje EMF sevanja
 • pogovor o možnih rešitvah

Komu so namenjene meritve na lokaciji:

 • gospodinjstva /hiše, stanovanja
  • prosimo, da sta v fazi meritev prisotna mož in žena
 • gospodarski subjekti, ki imajo v “core values” zapisano – EKO okolje za svoje sodelavce /umazana  elektrika
 • gospodarska poslopja – hlevi za domače živali /Geopatski stres
 • šole, vrtci /vse vrste EMF sevanja, kontrola Radon plina
 • potencialnim investitorjem pred nakupom nepremičnine

Merjenje aure

Auro merimo s pomočjo kamere dr. Korotkova. Rezultati meritev dajejo jasne indikacije kateri del telesa ni energetsko uravnotežen – torej kje se nahaja preveč ali premalo energije. To pa kaže na močno povezavo da ima tak organ zdravstvene težave.

Ta metoda ni namenjena uradnemu medicinskemu diagnosticiranju ampak je le indikacija, kje se lahko potencialno nahajo zadravstevene težave, tako da se svetuje odhod k uradnemu zdravniku.

BioWell kamera

Merjenje Geopatskega stresa

Meritve Geopatskega stresa se izvaja s pomočjo radisostezije. S pomočjo radiostezijskih palic se zaznava:

 • Podzemne vode
 • Tektonske prelomnice
 • Mešanico tal
 • Hratmann in Curry linije
Radiostezija

Merjenje EMF sevanja

Za te meritve velja pravilo Geovitala in temu nemenu tudi prirejeni merilni instrumenti, da se meri NAPETOST NA  TELESU.

Izvajmo naslednje meritve:

 • meritve LF sevanja
 • meritve HF sevanja
 • meritev magnetne komponente
 • meritve umazane elektrike
 • meritve radioaktivnosti /Alfa, Beta, Gama sevanja
 • meritev koncnetracije Radona /meritev traja najmanj 7 dni
Meritev na postelji

Instrumenti, ki jih uporabljamo

 

Pogovor o možnih rešitvah

To je zelo pomemben del meritev na lokaciji. Analizirajo se meritve in pripravijo se predlogi o možnih reštvah. 

Meritve so fizikalna realnost. Od stopnje izpostavljenosti napram vsem vplivom se lahko pogovorimo tudi o zdravstvenih problemih, ki jih ima družina.

Zbrani podatki se ne zbirajo v elektronski obliki, niti ne arhivirajo. Z njimi se ravna kot poslovna tajnost in niso za javno objavo niti se potencialni kupci proti svoji volji ne pojavljajo v referencah.

Poslovni pogovor