google-site-verification=gEwfOuB2k1s0HoR4LWCM1EFExUc_gDq4L_6O3tw-G_k

EMF SEVANJE

www.hese-projekt.org
www.hese-projekt.org

VRSTE  EMF SEVANJA

Nizko frekvenčno – NF -220V izmenično / hišna napetost umazana elektrika, ki jo povzročajo pametni števci, internet preko 220V, TFI žarnice, polnilniki naprav
Nizko frekvečno – NF – 220V zračni vodi – 220V zračni vodi, hišni priključki perko strehe
Nizko frekvenčno – NF – napeljave za tramvaje in vlake /nadzemni in podzemni vodi
Magnetno polje – sevanje taransformatorskih postaj,  sevanje daljnovodov
Radio frekvenca – VF – sevanje stolpov mobilne telefonije in mobilnih telefonov
Radio frekvenca – RF – sevanje oddajnikov radijo in TV
Visoka frekvenca – VF – sevanje hišnih naprav: Wi-Fi, Bluetooth, digitani telefoni
Modra svetloba – TFI žarnice, vse kar ima barvni ekran /TV, tablica, telefon

Metoda Geovitala vključuje merjenje INDUCIRANE napetosti na človeškem telesu, v nasprotju s konkurenco ki meri prisotnost elektro magnetnega polja. Človeško telo je antena in minimalne vrednosti za NF polja so do 30 mili Voltov in za HF 30 mikro Voltov (priporočila neodvisnih strokovnjakov) – EU normativ je bil postavljen davnega 1998 in je zastarel dovoljuje do 10.000 večje vrednosti.

Tukaj gre za podobno zanikanje kot v tobačnem primeru, ko so predsedniki uprav tobačnih koncernov pod prisego na sodiču trdili da kajenje ni škodljivo. IT industrija obsega 1,3 triljona dolarjev letnih dohodkov in jasno bodo vse negativne posledice na zdravje gladko zanikali.

Spisek znanstveno dokazanih povezav ali resnih domnev

Sprašujem naslednje. V gospodinjstvu imamo varovalke, ki pregorijo, ko se poveča električni tok. Kaj pa se zgodi če je /primer mobilnega stopla/ izmerjena napetost na telesu tudi do 300 krat VIŠJA od priporočene. Ja v telesu pregorevajo “varovalke” in to nepopravljivo. In če tega ponoči med spanjem ne popravimo – SLEDI BOLEZEN /za katero moderna medicina “ne želi” vedeti vzroka.

Meritve na terenu kažejo, da je kar v 90% vseh meritev električne napetosti, ki se inducira na človeškem telesu /telo je antena/ v spalnicah prisotna vsaj 20 kratna napetost od priporočene 30 mili Voltov